Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Ditans coaching en communicatie verwerkt alleen persoonsgegevens die door de bezoeker of opdrachtgever zijn verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vind je een overzicht van de gegevens die worden verzameld, met welk doel, met wie het wordt gedeeld, de bewaartermijn, de beveiliging, websitebezoek en het recht op inzage, wijzigen en wissen van de persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ditans coaching en communicatie behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Contactgegevens
Ditans coaching en communicatie
www.ditans.nl
info@ditans.nl
KvK: 86452924

Persoonsgegevens
Wanneer je mailt naar info@ditans.nl, het contactformulier gebruikt om een reactie op de website achter te laten (of je inschrijft voor de nieuwsbrief) wordt er om de volgende gegevens gevraagd:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Eventueel website/blog URL
Daarnaast worden ook andere gegevens verwerkt zoals:
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op de website www.ditans.nl
• Internetbrowser en apparaat type

Doel verzamelen gegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen om indien gewenst met jou in contact te komen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je de updates via het opgegeven e-mail adres.
De website maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies), voor de optimalisatie van de website. Hier worden de gegevens over jouw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type voor gebruikt.

Het delen van persoonsgegevens
Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking (van de website) op zich zullen nemen. Ditans coaching en communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo maakt Ditans coaching en communicatie gebruik van een extern mailprogramma Mailchimp. In dit adresboek worden gegevens opgeslagen voor de mailinglijst voor het verzenden van de nieuwsbrieven.

Voor de optimalisatie van de website maakt Ditans coaching en communicatie gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG.
Op Ditans coaching en communicatie worden algemene gegevens van je bezoek bijgehouden. Zoals je IP-adres, tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt. De gegevens worden gebruikt om analyses te maken van het websitegebruik, en de website te verbeteren.

Externe links
Op Ditans coaching en communicatie vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media.
Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. Ditans coaching en communicatie is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.
De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van Ditans coaching en communicatie.

Bewaartermijn van de gegevens
Je gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Deze termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en beschikbaar te houden.

Websitebezoek/cookies
De website van Ditans coaching en communicatie houdt cookies bij, zoals het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ditans coaching en communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website en het bedrijf te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten
Ten allen tijde heb jij recht op inzage in je persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om je persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar info@ditans.nl
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op het beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, het recht op het overdragen of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kan je ook een schriftelijk verzoek indienen door een
e-mail te sturen naar info@ditans.nl.
Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Ditans coaching en communicatie met de gegevens omgaat.

SSL Certificaat
Ditans coaching en communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hiermee neemt Ditans coaching en communicatie passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ditans coaching en communicatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via info@ditans.nl.
Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met me op zodat ik het een en ander kan toelichten.

– Maart 2023 –